A+ A A-

Przyjdź i porozmawiaj o samorządzie

piątek, 01.04.2016, 16:27
Hanna Mamzer, prezes stowarzyszenie Czysta Nekla Hanna Mamzer, prezes stowarzyszenie Czysta Nekla  

W auli liceum przy ul. Witkowskiej w sobotę 2 kwietnia odbędzie się sympozjum pt. „Nowoczesny samorząd w procesie kształtowania postaw obywatelskich”. Sympozjum rozpocznie się o godz. 11.00. Zakończenie przewidywane jest na godz. 14.00. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął senatora Robert Gaweł. Organizatorem sympozjum są zaś dwa lokalne i bardzo aktywne stowarzyszenia - Czysta Nekla i Projekt Września. Patronat medialny sprawują zaś „Wiadomości Wrzesińskie”.  

Dynamiczne zmiany gospodarcze i polityczne wprowadzają zmiany w warunkach funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. O znaczeniu tego zjawiska świadczą narastające trudności realizacji zadań z poszanowaniem zasady subsydiarności, która pozwala obywatelom na podejmowanie decyzji i prowadzenie działań, które służą samorealizacji i dobru wspólnemu. Liczne przemiany ustrojowe, gospodarcze i społeczne ostatnich kilkunastu lat, a także włączenie Polski do struktur Unii Europejskiej w 2004 r. sprawiły, że samorządy lokalne funkcjonują obecnie w zupełnie nowych warunkach. Zmieniło się nie tylko otoczenie tych organizacji, ale także wzrosły wymagania obywateli wobec władz lokalnych. Społeczności lokalne oczekują od samorządów efektywnego zarządzania i podejmowania właściwych działań dotyczących rozwoju ich środowisk. Celem spotkania jest podjęcie debaty na temat roli i funkcji nowoczesnego samorządu, odpowiadającego na wymogi i realia współczesnego społeczeństwa  oraz analiza procesów komunikowania, jako źródła wiedzy obywatelskiej, definiowania potrzeb i oczekiwań poszczególnych uczestników dyskursu publicznego – czytamy w zaproszeniu.

Do udziału w sympozjum zaproszeni zostali m.in. politycy i przedstawiciele samorządu. Wśród nich będzie senator Robert Gaweł oraz posłowie Paweł Arndt, Zbigniew Dolata, Paulina Hennig-Kloska, Krzysztof Ostrowski i starosta Dionizy Jaśniewicz. Organizatorzy wszystkich bardzo serdecznie zapraszają. (luk) 

Najczęściej komentowane

najnowsze komentarze

Społeczności

Wiadomości Wrzesińskie oraz Wydawnictwo KROPKA J.W.Śliwczyńscy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz wykorzystywanie materiałów bez zgody, zabronione. Redakcja nie odpowiada za treści publikowane w komentarzach oraz w dyskusjach na forum dokładając jednak wszelkich starań do procesu moderacji tych naruszających netykietę.