A+ A A-

Regulamin konkursu „Ja i mój pupil”

czwartek, 27.10.2016, 15:20

DRUGI ETAP

Rozpoczynamy drugi etap konkursu fotograficznego „Ja i mój pupil”, w którym biorą udział wszyscy dotychczasowi zwycięzcy, czyli 11 pupili ze swoimi opiekunami. Przedstawimy jedenastu znanych już kandydatów, na których można głosować do 2 lutego do godziny 12.00. Tym razem można głosować tylko za pomocą SMS-ów pod nr 7148,  wpisując w treść numer faworyta. Koszt 1,23 zł. W podliczeniu końcowym będziemy brać pod uwagę SMS-y z pierwszego i drugiego etapu. Zwycięstwo przypadnie temu, który zbierze najwięcej SMS-ów. Pełny regulamin poniżej.

WIELKI FINAŁ I WYSTAWA WSZYSTKICH ZDJĘĆ

Trzeciego lutego (piątek) o godzinie 18:00 zapraszamy do siedziby „Wiadomości Wrzesińskich”  na ul. Kaliską 1D wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie „Ja i mój pupil” oraz innych chętnych na uroczyste wręczenie nagrody głównej zwycięzcy, oraz wystawę wszystkich nadesłanych fotografii. Podczas wystawy przybyli goście sami wybiorą, za pomocą głosowania, zdjęcie, które według nich, zasługuje na wyróżnienie. Zdjęcie to otrzyma nagrodę publiczności. Podczas wystawy będzie można porozmawiać ze sponsorami konkursu i psim treserem.

 

DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY
  

Kornelka Głuszak i Mruczek - SMS o treści WW.PUPIL.075

 

Wiktoria Kubiaczyk i Aris - SMS o treści WW.PUPIL.067

 

Tymon Sajewicz i Maksiu – SMS o treści WW.PUPIL.060

 


Zuzanna Nowakowska i Figaro - SMS o treści WW.PUPIL.054

 

Wiktoria Robak i Felcia - SMS o treści WW.PUPIL.047

 

 

Maja Sarniak ze świnką Peppą i Bonkiem - SMS o treści ww.PUPIL.042

 

 Leon Stróżyk i kot Ramon - SMS o treści ww.PUPIL.030

 

 

Natalia Brudna i Alba – SMS ww.PUPIL.026

 

Antosia Macińska z Olafem - SMS o treści ww.PUPIL.015 

 

 Bartosz Matan i Edison - SMS o treści ww.PUPIL.014

 

  Ewa Banasiewicz z Tysonem - SMS o treści ww.PUPIL.002

 

REGULAMIN KONKURSU

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest firma Waldemar Śliwczyński Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy 62-300 Września ul.Kaliska 1D, NIP: 789-000-28-34 wydawca „Wiadomości Wrzesińskich”

2. Czas trwania Konkursu ustala się na okres: od 28 października 2016 r. do 27 stycznia 2017 r.


3. Przedmiotem konkursu jest wybranie najsympatyczniejszego zdjęcia pupila (dowolne udomowione zwierzę np. pies, kot, chomik, myszka, kucyk, papuga, itp.) z człowiekiem, mile widziane zdjęcia dzieci ze zwierzętami. 


4. Konkurs ma charakter otwarty. Czytelnicy mogą przesyłać zgłoszenia swoich kandydatów do udziału w konkursie od 28 października 2016 r.  do 13 stycznia 2017 r. do godz. 23.59.


5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie www.wrzesnia.info.pl/pupil i na łamach „Wiadomości Wrzesińskich” 27 stycznia 2017 r., co tydzień, począwszy od 4 listopada 2016 do 13 stycznia 2017 r. nagrodzone zostanie zdjęcie, które uzyska najwięcej SMS-ów.


6. Osobą nadzorującą Konkurs ze strony Organizatora jest: Masza Lachowska i Zuzanna Kaczmarek

7. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać z powyższymi osobami wyłącznie w formie korespondencji pisemnej pod adresem ul.Kaliska 1D, 62-300 Września, bądź e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

II. ZASADY KONKURSU

Udział


1. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim wezmą wszystkie fotografie zwierząt i ich opiekunów nadesłane pocztą e-mail do 13 stycznia 2017 r. do godziny 23:59.

2. Każda z fotografii nadesłanych zwierząt i ich opiekunów, która spełnia warunki regulaminu, zostanie opublikowana na łamach „Wiadomości Wrzesińskich” i w galerii internetowej pod adresem www.wrzesnia.info.pl/pupil. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii, które mogą w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.


4. Jedna osoba może przysłać fotografie dowolnej ilości zwierząt i ich opiekunów. Do udziału w plebiscycie można zgłosić tylko jedną fotografię danego zwierzęcia  i jego opiekuna.


Głosowanie 


5. Głosowanie w konkursie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów od 4 listopada 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. do godz. 23:59 (decyduje czas wysłania SMS).
SMS należy przesyłać na nr 7148 o treści: WW.PUPIL.001, przykład: WW.PUPIL.001
opłata 1 PLN + 23% VAT


6. W celu ułatwienia głosowania, poszczególnym pupilom zostaną przydzielone numery porządkowe.


7. Wszystkie zgłoszenia wraz z przypisanymi numerami porządkowymi zostaną zaprezentowane na stałe w galerii internetowej gazety pod adresem www.wrzesnia.info.pl/pupil.


8. Po zakończeniu konkursu, założona galeria może zostać skopiowana, bądź przeniesiona na inną podstronę portalu.


9. Jedna osoba może przesłać dowolną ilość SMS-ów.


10. Wysłanie SMS-a zgodnego ze wzorem podanym w rozdziale II punkcie 5 niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.


11. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie 5 wzoru SMS, nie zostaje on uwzględniany.


12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa 
z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.


13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

Nagradzanie i nagrody


14. W Konkursie „Ja i mój pupil” co tydzień nagrodzone zostanie te zgłoszone zdjęcie, które otrzyma największą ilość głosów oddanych w głosowaniu SMS. Przewidziana jest nagroda dla opiekuna i pupila. 

Od 13 stycznia 2017 r. będzie trwał WIELKI FINAŁ, podczas którego będzie można głosować na wszystkie nagrodzone zdjęcia z poprzednich tygodni, ewentualnie inne wcześniej nie oceniane, ale interesujące dla jury redakcyjnego.

Zwycięzca WIELKIEGO FINAŁU otrzyma nagrodę rzeczową oraz pamiątkowy dyplom,


III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Osoby zgłaszające swoich pupili do udziału w Konkursie, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu Uczestnikami Konkursu, mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych przez Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy.

2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania. Udział w Konkursie nie jest uzależniony od wyrażenia zgody, o której mowa w rozdziale III punkcie 1 niniejszego Regulaminu. 


3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację swojego imienia, nazwiska lub imienia dziecka ze zdjęcia oraz nazwy pupila zgłoszonego do konkursu na łamach „Wiadomości Wrzesińskich” oraz na stronie internetowej www.wrzesnia.info.pl/pupil lub innej podstronie portalu.


4. Opiekunowie dzieci ze zdjęć oraz właściciele pupili poprzez przesłanie zdjęcia wyrażają zgodę na nieodpłatne zamieszczenie przesłanego zdjęcia/ć: na stronie internetowej www.wrzesnia.info.pl/pupil i publikację na łamach  „Wiadomości Wrzesińskich” 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.


3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy zatrudnieni w firmie Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy oraz ich rodziny.


4. Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu są przyjmowane do 10 lutego 2017 roku wyłącznie w trybie korespondencji na adres: Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy, ul. Kaliska 1D 62-300 Września. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.


5. Organizator nie jest odpowiedzialny za wadliwość lub usterki nagród otrzymanych w Konkursie. 


6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród rzeczowych. 


7. Organizator ustanawia adres e-mail związany z zapytaniami dotyczącymi plebiscytu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. tel. kontaktowy Masza - 536 583 677, Zuzanna - 501 677 718.

Ostatnio zmieniany piątek, 20.01.2017, 11:57

Społeczności

Wiadomości Wrzesińskie oraz Wydawnictwo KROPKA J.W.Śliwczyńscy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz wykorzystywanie materiałów bez zgody, zabronione. Redakcja nie odpowiada za treści publikowane w komentarzach oraz w dyskusjach na forum dokładając jednak wszelkich starań do procesu moderacji tych naruszających netykietę.