A+ A A-

Szukają zastępcy skarbnika

poniedziałek, 26.12.2016, 15:18

Urząd Gminy w Miłosławiu ogłosił rekrutację na stanowisko zastępcy skarbnika. Dokumenty można składać do 4 stycznia

 Wśród wymagań niezbędnych, które sprecyzował burmistrz Miłosławia Zbigniew Skikiewicz są: 

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-  wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne i co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 2 lata praktyki w księgowości jednostek samorządu terytorialnego 

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego luby umyślne przestępstwo skarbowe 

- nieposzlakowana opinia

Z kolei wśród wymagań dodatkowych znajdują się: 

- znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska, w szczególności: przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, od dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych, a także przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość ustawy „Prawo zamówień publicznych w zakresie finansów i Kodeksu postępowania administracyjnego” 

- umiejętność obsługi programów komputerowych na środowisku Windows i pakietu Office oraz znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, a w szczególności programu Bestia

- rzetelność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji 

- dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej na stanowisku kierowniczym 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności. (luk) 

 

Pogoda w Miłosławiu

Najczęściej komentowane

Informator gminny
Zmienił się numer? Poinformuj nas. 61 437-49-50
Instytucja Telefon
Centrum ratunkowe 112
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Ośrodek zdrowia 61 438-30-05
Poczta 61 438-23-45
Posterunek Policji 61 437-53-40
Urząd Miasta i Gminy 61 438-20-22

najnowsze komentarze

Społeczności

Wiadomości Wrzesińskie oraz Wydawnictwo KROPKA J.W.Śliwczyńscy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz wykorzystywanie materiałów bez zgody, zabronione. Redakcja nie odpowiada za treści publikowane w komentarzach oraz w dyskusjach na forum dokładając jednak wszelkich starań do procesu moderacji tych naruszających netykietę.